Rakennusarkkitehti 30 vuoden kokemuksella.

Arkkitehtuurisuunnittelu

P. Pylkkönen-Palm

Arkkitehtuuri-

suunnittelu

P. Pylkkönen-Palm

Suunnittelen rakennuksen aina ihmisille. Ei muotoa muodon vuoksi, ei monumentteja.

Toiminnallisuutta ja käytännöllisyyttä sen mukaan, kuka ovesta kulkee. Värikäs maailma lapsen mittakaavassa päiväkotiin. Rauhallinen ja kodinomainen palvelutaloon.

Rakentaminen on parhaimmillaan hyvää yhteistyötä.

Näin syntyy rakennus, joka on myös sopusoinnussa ympäristönsä ja ihmisten kanssa.

Parasta rakennussuojelua on se, että rakennuksessa palaa valot:
vanhat tyhjät tilat ovat saaneet uuden käytön.

Rakennusarkkitehti

Rakennusarkkitehti Päivi Pylkkönen-Palm perusti arkkitehtuurisuunnittelutoimiston vuonna 1990. Hän on suunnitellut lukuisia päiväkoteja, kouluja, palvelutaloja, virastoja ja muita julkisia tiloja sekä asuinrakennuksia kerrostaloista rivitaloihin ja omakotitaloihin. Kohteet ovat niin korjaus – kuin uudisrakennuskohteitakin.
Asiakkaina ovat kaupungit, kunnat ja seurakunnat, mutta myös yksityiset kodinrakentajat.

Suunnittelun lähtökohtana on kohteen laajuus ja budjetti, mutta hyvä suunnittelija osaa kysyä ja kuulee käyttäjien tarpeet. Käyttäjä voi olla esim. päiväkodeissa, kouluissa ja palvelutaloissa lapset/seniorit ja henkilökunta. Kaikkien rakennusta käyttävien ryhmien tarpeet pitää kuulla ja soveltaa ne käytäntöön annetuissa raameissa.

Suunnittelu on prosessi

Luonnossuunnittelun tarkoituksena on hahmottaa tarpeista ja tahtotilasta rakennukselle tilat ja muoto. Sitä jatketaan, kunnes tilaaja ja käyttäjä ovat tyytyväisiä.

Rakennuksen huoneiden paikat, koot, talotekniikan vaatimat tilat ja rakennuksen bruttoala lyödään lukkoon. Sen jälkeen edetään rakennuslupavaiheeseen ja rakennuksesta tehdään työpiirustukset ja –selostukset. Näiden mukaan rakennus rakennetaan. Työpiirustukset tehdään yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa, tilaaja on luonnollisesti koko ajan mukana prosessissa.

Suunnitelmien valmistuttua pyydetään urakkatarjoukset mm. rakennus-, lvi- ja sähkö- ja automaatiourakoista.

Yhteistyöllä hyvä lopputulos

Rakentaminen on parhaimmillaan hyvää yhteistyötä kaupungin viranomaisten, tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kesken.

Pääsuunnittelijana arkkitehtisuunnittelija huolehtii rakentamisen laadusta.

Suunnittelijalla on moraalinenkin vastuu tehdä rakennuksesta toimiva ja käyttökelpoinen.

Rakennuksen pitää olla kustannustehokas ja toimiva. Rakennuksen massaa rajaavat rakennuspaikka: kaavamääräykset, ilmansuunnat ja olemassa oleva rakennuskanta. Rakennuksen julkisivun tulee olla kaunis ja sopusoinnussa ympäristönsä kanssa.

Ennen kaikkea rakennuksen tulee olla toiminnallinen: suunniteltu käyttöä varten, käyttäjien tarpeet huomioiden. Hyvä suunnittelija ei näe rajoituksia, vain haasteita ja mahdollisuuksia.

Referenssikohteita

AS. OY
TAMMELAN TYYNELÄ

RIIHIVALKAMAN PÄIVÄKOTI, TAMMELA

AS. OY
KUUSTON KRISTALLI

FORSSAN SEURAKUNTATALO JA ASUINKERROSTALO

Referenssikohteita

AS. OY
TAMMELAN TYYNELÄ

RIIHIVALKAMAN PÄIVÄKOTI, TAMMELA

AS. OY
KUUSTON KRISTALLI

FORSSAN SEURAKUNTATALO JA ASUINKERROSTALO